Nasza Oferta:

  - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  - Kadry i płace,
  - Usługi doradztwa biznesowego,
  - Audyt marketingowy,
  - Biznesplan,
  - Analiza finansowa,
  - Usługi szkoleniowe,
  - Usługi zarządcze
  - Księgowość kraków

Strona główna

Witamy na stronie BDB - Biuro Doradztwa Biznesowego


Aktualności!

 

Od 01.01.2017 Obowiązek prowadzenia Ewidencji VAT, JPK_VAT.

Obowiązek prowadzenie ewidencji VAT nakłada ustawa o VAT (art. 109 ust.3). W przepisie tym nie przewidziano wzoru ewidencji, niemniej jednak, powinna ona umożliwić prawidłowe ustalenie kwoty podatku.

Wszyscy podatnicy są obowiazani prowadzić ewidencję zawierającą:

1. Kwoty podatku naliczonego, związane z czynnościami opodatkowanymi, w stosunku do których, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ustawy o VAT),

2. Dane niezbędne do określenia podmiotu i podstawy opodatkowania,

3. Wysokość podatku należnego,

4. Kwotę podatku naliczonego, obniżającą kwotę podatku należnego, oraz kwotę podatku podblegająco wpłacie do właściwego Urzędu Skarbowego, lub podlegającą zwrotowi z tego Urzędu. A także pozostałe niezbędne informacje służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT.

5. dane niezbęde do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT stosowane w przypadkach art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, oraz art. 134 i art 138 ustawy o VAT

Powyższe przepisy nie dotyczą podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, art. 82 ust. 3, oraz art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT.

 

Kasy Rejetrujące 2017r.

 

Projekt Ministerstwa Finansów dotyczący ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej przewiduje nowe zwolnienia dotyczące samorządów, opieki medycznej oraz usług masażu wyknywanych przez osoby niewidome. 

Ministerstwo Finansow zakłada również ograniczenie korzystania ze zwolnienia przewidzianego dla podatników, którzy otrzymują zapłatę w formie przelewu na rachunek bankowy. Zmianę najbardziej odczują sklepy internetowe.

Ci podatnicy, którzy w 2017 roku będą chcieli korzystać ze zwolnienia, bedą musieli do końca 2016 roku złożyć upoważnienie do swojego banku, by przekazywał organom, wszystkie informacje o ich rachunku bankowym.

 

Zmiany w VAT 2017r. -nowelizacja ustawy o VAT przyjęta przez Sejm.

 

Do końca 2018 roku - jak zakłada projekt nowelizacji - zostana niezmienione stawki 5, 8 i 23%. Jest to związane z procesem uszczelnienia ustawy o VAT jaki przewidziany został w nowelizacji. Jak wyjaśnia w komunikacje Centralna Izba Rachunkowa (CIR) "...Jest to konieczne, ponieważ rozwiazania uszczelniające system podatkowy, przyniosą efekt dopiero w roku następnym i latach kolejnych..."

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie stosowania stawki oo. Odwrócony VAT na niektóre usługi budowlane i procesory. Przypomnijmy iż stawka oo. odwrotne obciążenie, stosowana jest w tych przypadkach kiedy obowiązek rozliczenia VAT przechodzi na nabywcę. Jako przykład może tu posłużyć zakup stali.

Jednym z dość istotnych ograniczeń, będzie korzystanie z rozliczeń VAT kwartalnych. Z tej formy rozliczeń będą mogły skorzystać tylko małe podmioty, czyli Ci podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1.200.000,00 EURO w poprzednim roku podatkowym, w przeliczeniu na PLN.

Projekt przewiduje również sancje podatkowe (tzw. sankcje administracyjne) za nierzeletne rozliczenie VAT. 

W przypadkach zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi, a także niezłożenia deklaracji i niezapłacenia zobowiązania, Ministerstwo Finansów przewidziało sancje podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżonej lub zawyżonej.

Natomiast w przypadku złożenia deklaracji, na skutek kontroli podatkowej, lub podczas prowadzenia kontroli podatkowej, sakncja przewidziana była na kwotę 20% wartości zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia kwoty zwrotu.

Podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% przewidziano w stosunku do podatników "dopuszczających się oszust podatkowych" w tym odliczających podatek, od "pustych faktur"

 © 2010 BDB - biuro rachunkowe kraków Biuro Doradztwa Biznesowego - księgowość kraków - obsługa księgowa - Mapa strony
doradztwo podatkowe - biznesowe - strategiczne - biuro rachunkowe - tworzenie biznes planu, analiza bilansu, finansowa - biznes plan
Realizacja: WebProm - Tworzenie Stron