Audyt marketingowy

audyt-marketingowy_400Przeprowadzenie Audytu Marketingowego zalecamy wszystkim, którzy pragną uzyskać rzetelną informację dotyczącą działalnośœci marketingowej swojej firmy.

Audyt marketingowy cel:

Celem oceny są poddane:
misja, cele i strategie marketingowe
istniejące systemy marketingowe
efektywnoœć działań marketingowych
trudnoœci i szanse rozwojowe pod kątem wykonywanych działań

Stanowi on podstawowe narzędzie oceny planów i strategii marketingowych wdrażanych w firmie. Wierzymy, iż informacje zdobyte dzięki audytowi marketingowemu, przyczyniają się do ulepszania zarządzania marketingowego.

Nasze raporty zawierają rzetelne i profesjonalne wnioski i rekomendacje dotyczące pożądanych usprawnień.
Dla naszych klientów, przygotowaliœmy dodatkowo oferty przeprowadzania analiz marketingowych. Wyróżniamy obszary

Analiza makrootoczenia,

- Analiza PEST,

- Scenariusze
Analiza mikrootoczenia,

- Metoda 5 sił Portera,

- Analiza grup strategicznych,

Analiza czynnikowa,
Analiza wnętrza organizacji,

- Bilans strategiczny,

- Kluczowe czynniki sukcesu,

- Analiza portfelowa,

- Macierz McKinsey'a,
Analiza zewnętrza organizacji,

- Analiza Stakeholders,

- Luka strategiczna,
Pozycjonowanie strategiczne: Okreœlanie misji i wizji , Formułowanie strategii.