Od 01 stycznia 2020 roku, przedsiębiorca dokonujący płatności powyżej 15.000,00 zł na rachunek bankowy nie znajdujący się na Białej Liscie podatników nie będzie miał możliwości zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

Każdorazowo sprawdzaj, czy rachunek kontrahenta znajduje się na Białej Liście Podatników!