Od 1 stycznia 2020 roku każdy podmiot gospodarczy będący podatnikiem i płatnikiem   otrzyma indywidualny mikrorachunek podatkowy, na ktróry będą dokonywać wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT a także niepodatkowych należności budżetowych.