Wprowadzenie kas fiskalnych dla I grupy przedsiębiorców – przedsiębiorcy ktorych dotyczy ewidencja przy zastosowaniu kas fiskalnych on-line to firmy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, dokonujących sprzedaży oleju napędowego, benzyny oraz gazu ziemnego przeznaczonego do silników spaliwonych.