Usługi szkoleniowe

szkolenia podatkowe

Nowoczesne modele zarządzania stawiają nacisk na poprawną komunikację, nie tylko na zewnątrz firmy ale i wewnątrz jej. potwierdzone jest statystycznie iż pracownik w miłej atmosferze jest bardziej efektywny i zmotywowany. Co przekłada się na lepsze samopoczucie w biurze, a w efekcie końcowym poprawę wyników finansowych.

Dlatego nie czekaj jak coś będzie zawodzić, zacznij od teraz budować relację wewnątrz firmy, by można je było odczuć na zewnątrz.

Z myślą o poprawie komunikacji oferujemy szkolenia interpersonalne, integracyjne i motywacyjne. Skorzystaj i przekonaj się o ich skuteczności.

Podczas szkoleń wykorzystujemy:

- Ćwiczenia indywidualne lub grupowe,
- Gry symulacyjne, Quizy, Scenki sytuacyjne (Odgrywanie ról, symulacje), studium przypadku,
- Koncepcyjną praca w grupach,
- Dyskusje,
- Praca z formularzami,
- Burze mózgów,
- Mapy myśli,
- Wykłady połączone z prezentacją multimedialną,
- Prace domowe.