Od 01 stycznia 2020 roku przedsiębiorca nie będzie miał mozliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:

  • wystawioną na kwotę powyżej 15.000,00 zł
  • dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT  oznaczonych „mechanizmem podzielonej płatności” w przypadku nie zastosowania split payment.