Podatnicy chcąc otrzymać fakturę do paragonu będą musieli już w momencie wystawiania faktury podać numer NIP, w przeciwnym wypadku Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury do paragonu dla firmy.

Zaznaczamy że  zasada wystawiania faktur do paragonów dla osób nieprowadzących działalności pozostaje na razie bez zmian.