Od 1 stycznia 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów (KPIR). Rozporzązdenie znosi obowiązek prowadzenia między innymi ewidencji wyposażenia czy kart przychodów pracowników. Polecamy zapoznanie się z pełnym tekstem rozporządzenia. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002544