wprowadzone zmiany w podatku VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczą:

–  dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania         przemieszczenia towarów,

–  transakcji łańcuchowych – zmiany dotyczą identyfikacji dostawy „ruchomej”,

–  wprowadzenia nowego typu magazynów działających na zasadach call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.